ISO
LKthuyluc Van dien tu Micropump SanphamOEM
会社情報
製品紹介
Hinhanh
Loi di   Lo nhiet tham nito

メイン通路

 

窒化炉

Lo nhiet tham nito the khi   Chuyen lap rap

ガス軟窒化炉

 

組立ライン

Chuyen lap rap   Kiem tra ngoai quan

組立ライン

 

外観検査

Kiem tra tinh nang   Kiem tra kich thuoc

性能検査

 

寸法測定

Showroom   Cantin

ショールーム

 

食堂