Ngôn ngữ
English English Japanese 日本語
ISO
LKthuyluc Van dien tu Micropump SanphamOEM
Giới thiệu công ty
Giới thiệu sản phẩm
Tuyển dụng
Title Trangthietbi
Máy gia công (Tổng cộng: 918 máy)
Tên thiết bị
Số lượng
Máy tiện CNC
284
Máy tiện đa năng
3
Máy phay CNC
110
Máy phay cơ
13
Máy mài vô tâm
18
Tên thiết bị
Số lượng
Máy dập
25
Máy cưa
40
Máy hàn
3
Máy đánh bóng LDW
8
Các loại máy khác
414
Thiết bị đo đạc (Tổng cộng: 51 máy)
Tên thiết bị
Số lượng
Máy đo 3 chiều
3
Máy đo độ tròn
5
Máy đo độ nhám
10
Máy đo biên dạng
4
Smartscope 4
Máy chiếu biên dạng
2
Máy đo kích thước hình ảnh(Keyence, Olympus)
3
Tên thiết bị
Số lượng
Máy đo độ cứng Vickers
5
Máy đo độ cứng Rookwell
2
Máy chụp hình tổ chức kim loại
2
Máy khử từ tính
8
Máy đo độ cứng Brinell 1
Bộ thiết bị định lượng contamination (độ bẩn)
2
Thiết bị xử lý nhiệt (Tổng cộng: 14 máy)
Tên thiết bị
Số lượng
Lò thấm Carbon chân không
4
Lò thấm Nitơ
2
Lò thấm Nitơ thể khí
2
Lò ram
2
Máy rửa chân không
3
Lò tôi cao tần
1