Ngôn ngữ
English English Japanese 日本語

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

LKthuyluc Van dien tu Micropump SanphamOEM
Giới thiệu công ty
Giới thiệu sản phẩm
Title Trangthietbi
Máy gia công (Tổng cộng: 621 máy)
Tên thiết bị
Số lượng
Máy tiện CNC
196
Máy tiện cơ
3
Máy phay CNC
74
Máy phay cơ
7
Máy mài vô tâm
13
Tên thiết bị
Số lượng
Máy khoan
48
Máy cưa
39
Máy hàn điểm
3
Máy đánh bóng LDW
8
Các loại máy khác
230
Thiết bị đo đạc (Tổng cộng: 29 máy)
Tên thiết bị
Số lượng
Máy đo 3 chiều
3
Máy đo độ tròn
3
Máy đo độ nhám
4
Máy đo biên dạng
3
Smartscope 3
Máy chiếu biên dạng
1
Máy chiếu và đo biên dạng tự động
1
Tên thiết bị
Số lượng
Máy đo độ cứng Vickers
4
Máy đo độ cứng Rookwell
1
Máy soi tổ chức kim loại
2
Máy khử từ tính
2
Lò nhiệt nguyên vật liệu 1
Bộ thiết bị định lượng contamination (độ bẩn)
1
Thiết bị xử lý nhiệt (Tổng cộng: 10 máy)
Tên thiết bị
Số lượng
Lò thấm Carbon chân không
3
Lò thấm Nitơ
2
Lò thấm Nitơ thể khí
1
Lò ram
1
Máy rửa chân không
3