Ngôn ngữ
English English Japanese 日本語

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

LKthuyluc Van dien tu Micropump SanphamOEM
Giới thiệu công ty
Giới thiệu sản phẩm
Tuyển dụng
Title TTsoluoc
Tên doanh nghiệp CÔNG TY TNHH TAKAKO VIỆT NAM
Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất linh kiện máy bơm pít tông thủy lực, mô tơ thủy lực.
  Sản xuất, lắp ráp máy bơm pít tông thủy lực, mô tơ thủy lực.
Ngày thành lập Ngày 14 tháng 2 năm 2003
Tổng vốn đầu tư 40,000,000 USD
Vốn pháp định 10,800,000 USD
Cơ cấu vốn 100% vốn từ công ty cổ phần Takako Industries, INC.
Địa chỉ nhà máy 1 27 Đại Lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Thị xã Thuận An,
  Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
  Điện thoại: +84-274-378-2954 FAX: +84-274-378-2955
  Diện tích đất: 20,000 m² Diện tích nhà xưởng: 11,000 m²
Địa chỉ nhà máy 2 43 Đại Lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Thị xã Thuận An,
  Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
  Điện thoại: +84-274-376-9612 FAX: +84-274-376-9611
  Diện tích đất: 25,000 m² Diện tích nhà xưởng: 15,000 m²
Cơ cấu tổ chức 1. Hội đồng thành viên (Takako Industries, INC. - 3 thành viên)
   MINAMI YOSHITAKA Chủ tịch hội đồng quản trị
   NGUYỄN NHẬT ANH THƯ Thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
   SANUI HIROSHI Thành viên hội đồng quản trị
   MAJIMA TOSHIHIRO Thành viên hội đồng quản trị
   OGAWA DAISUKE Thành viên hội đồng quản trị
  2. Nhân viên (1158 nhân viên - tháng 06/2019)
   Nhân viên người Nhật 1 nhân viên
   Nhân viên người Việt 1157 nhân viên
Ngân hàng giao dịch Mizuho Bank., Ltd Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
  The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
  Vietcombank Chi nhánh Bình Dương
Kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán Crowe Horwath Việt Nam
Công ty liên quan Takako Industries, INC.
  Takako America Co., Inc.
  KYB Corporation