Ngôn ngữ
English English Japanese 日本語
ISO
LKthuyluc Van dien tu Micropump SanphamOEM
Giới thiệu công ty
Giới thiệu sản phẩm
Tuyển dụng
Title TapdoanTakako
Headquarter
Takako Industries, INC. - Headquarters R&D Center
Địa chỉ: 1-32-1, Housono-Nishi, Seika-cho, Souraku-gun, Kyoto, 619-0240, Japan
Điện thoại: +81-774-95-3336     Fax: +81-774-95-3337
Thời gian làm việc: 9:00~17:45 (GMT +9)
URL: http://www.takako-inc.com/english
TSP
Takako Industries, INC. - Shiga Plant
Địa chỉ: 600, Sugiyama, Shigaraki-cho, Kouga-shi, Shiga 529-1834, Japan
Điện thoại: +81-748-82-3600     Fax: +81-748-82-3322
Thời gian làm việc: 9:00~17:45 (GMT +9)
URL: http://www.takako-inc.com/english
TAC
Takako America Co., Inc.
Địa chỉ: 715 Corey Road, Hutchinson, KS 67501, U.S.A
Điện thoại: +1-620-663-1790     Fax: +1-620-663-1797
Thời gian làm việc: 8:00~17:00 (GMT -12)
URL: http://www.takako-us.com
TVC1
CÔNG TY TNHH TAKAKO VIỆT NAM - Nhà máy 1 (TVC1)
Địa chỉ: 27 Đại lộ Độc Lập, VSIP, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: +84-274-378-2954     Fax: +84-274-378-2955
Thời gian làm việc: 7:30~16:30 (GMT +7)
URL: http://www.takakovietnam.com
TVC2
CÔNG TY TNHH TAKAKO VIỆT NAM - Nhà máy 2 (TVC2)
Địa chỉ: 43 Đại lộ Tự Do, VSIP, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: +84-274-376-9612     Fax: +84-274-376-9611
Thời gian làm việc: 7:30~16:30 (GMT +7)
URL: http://www.takakovietnam.com