Ngôn ngữ
English English Japanese 日本語

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

LKthuyluc Van dien tu Micropump SanphamOEM
Giới thiệu công ty
Giới thiệu sản phẩm
Vandientu
Van dien tu
    Takako cung cấp van điện từ nhiều chủng loại, đáp ứng những nhu cầu sử
    dụng khác nhau.
          •  Có thể tư vấn và thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.
          •  Áp dụng kỹ thuật hàn đồng trong chân không, giảm thiểu rủi ro nứt
             (giữa vật liệu từ tính và vật liệu phi từ tính) trong quá trình sử dụng,
             đảm bảo tính năng ổn định lâu dài.
          •  Sản xuất hoàn toàn trong nội bộ, kiểm soát chặt chẽ và tổng thể tất cả
             các công đoạn.
    * Sản phẩm này được bán trực tiếp từ Takako Industries, Inc.
Ví dụ sản phẩm van điện từ (OEM)
Hạng mục (Đơn vị)
Phân loại
A B C D E
Điện thế (V) DC12 DC24 DC48 DC12
Đường kính lỗ Bobbin (mm) 13.15 14.35
Đường kính khung Bobbin (mm) 29.4 25.1 30.8
Chiều cao Bobbin (mm) 23 ± 0.05 30.4 ± 0.05 43 ± 0.05
Thể tích dây đồng (m³) 0.53 x 1.042 x 1.594 x
Loại dây đồng AIW Class 2
Điện trở (Ω) 6.5~7.5 8.6~9.7 33.4~38.5 134.8~115.1 11.5~13.0
Surge Killer Không có
Link tải Catalog: solenoid.pdf